cong cu download video | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

cong cu download video

  1. Cloud

    Công cụ Internet Cài đặt IDM extension lên trình duyệt Microsoft Edge để tự động bắt link download

    Để làm được việc này cần lưu ý sau, bản IDM mới nhất phải là là 6.29 build 2. Kiểm tra cập nhật IDM bằng cách vào IDM Help > Check for updates Mở Edge và gõ about:flags để mở trang thiết lập nâng cao > Trong mục Developer settings chọn vào ô "Enable extension developer features" như hình trên...
Top