con bò đầu đàn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

con bò đầu đàn

  1. VNZ-ROAD

    Câu chuyện tivi Sony xâm nhập thị trường Mỹ với kế sách bắt “Con bò đầu đàn”

    _____Câu chuyện tivi Sony xâm nhập thị trường Mỹ với kế sách bắt “Con bò đầu đàn” Từ "Sony" là kết hợp của từ "sonus" trong tiếng La-tinh (âm thanh) và từ "sonny" trong tiếng Anh (cậu bé nhanh nhẹn thông minh) theo cách gọi tên thân mật. Những nhà sáng lập hy vọng tên "Sony" thể hiện tinh...
Top