com surrogate | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

com surrogate

  1. Cloud

    COM Surrogate (dllhost.exe) là gì? Tại sao tiến trình này luôn chạy trên máy tính?

    Tìm hiểu sâu hơn về tiến trình COM Surrogate sẽ cho bạn những kiến thức máy tính bổ ích, đồng thời biết cách sử dụng các tiến trình hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hiệu suất máy tính. Nếu để ý trong Task Manager, bạn sẽ thấy có một tiến trình có tên COM Surrogate luôn chạy trong hệ thống...
Top