coc coc lua dao | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

coc coc lua dao

  1. Business

    Cốc cốc cài phần mềm gián điệp, lấy dữ liệu người dùng

    Hôm qua cộng đồng làm tiếp thị liên kết Việt Nam (affiliate marketer), đã tố cáo trình duyệt cốc cốc đã có hành vi không trong sạch khi cố tình ép người dùng cài add-on Cashback trên trình duyệt Cốc Cốc, không nhưng thế một số thành viên còn tố rằng, Cốc Cốc đang lấy data người dùng qua Cookies.
Top