chuyen dau so | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

chuyen dau so

  1. Cloud

    Hướng dẫn chuyển 11 số về 10 số trong danh bạ iPhone

    Khi dùng các công cụ chuyển đổi đầu số hàng loạt thì chúng ta trước hết nên thống nhất việc lưu số điện thoại trong danh bạ bắt đầu bằng 0 hay +84, hơn nữa nên hoàn tất đổi mã vùng cố định trước để phần mềm đỡ nhầm lẫn. Cuộc họp mới đây giữa Bộ TT&TT và các nhà mạng đã bàn việc thực hiện chuyển...
Top