chữ ký | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

chữ ký

  1. TrungTuanAnh

    Về vấn đề hiện chữ ký thành viên ?

    Mình là thành viên mới vào, lúc tùy chỉnh thông tin cập nhật thì không có tùy chọn thêm chữ ký. Mình đoán chắc do là thành viên mới đăng ký thì không có tùy chọn này liền được, vậy yêu cầu tối thiểu để có thêm chữ ký thì phải thuộc cấp bật nào ạ ? Vào profile của những thành viên cỡ mấy chục bài...
Top