chrome material | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

chrome material

  1. LL Stylish

    Hướng dẫn Kích hoạt giao diện Material Design trên Google Chrome 68

    Trong bản cập nhật 68 của Google Chrome, ngoài những cập nhật tính năng mà mình đã giời thiệu ở bài viết nói về bản cập nhật Chrome 68 , Chrome còn được trang bị thêm một giao diện mới toanh có tên là Material Design {big_smile}. Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kích hoạt giao diện...
Top