chỉnh sửa | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

chỉnh sửa

  1. lqthanh85bl

    Hướng Dẫn Game Hướng dẫn cài võ lâm truyền kỳ offline 2021 và chỉnh sửa bằng winscp

    Tôi xin hướng dẫn mọi người cài võ lâm truyền kỳ offline 2021 và chỉnh sửa giới hạn giờ chơi, tỷ lệ rớt tiền, tỷ lệ tăng kinh nghiệm khi đánh quái, chỉnh tài khoản nào cũng là admin. Tôi hướng dẫn anh em tất cả từ cài vmware đến winscp, notepad++ và cách chạy server, tắt server, chỉnh sửa bằng...
  2. Administrator

    Desktop & Văn phòng Ashampoo Music Studio 2018 miễn phí bản quyền phần mềm chỉnh sửa , ghi âm , burn đĩa, âm thanh 20USD

    Ashampoo Music Studio 2018 là phần mềm có thể giúp bạn biên tập âm thanh khá tốt. Ashampoo Music Studio 2018 có các tính năng như : chỉnh sửa chất âm, lọc âm, cường độ âm thanh, mã hoá âm thanh, ghi ra đĩa, chèn hiệu ứng và chuyển đổi sang nhiều định dạng khác nhau , chỉnh sửa cắt âm thành từ...
Top