chinh sua anh mien phi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

chinh sua anh mien phi

  1. phj4nhpr09xx

    Thiết kế & Đồ họa Chasys Draw IES (Freeware) - Ứng dụng chỉnh sửa ảnh đơn giản, MIỄN PHÍ

    Chasys Draw IES là công cụ giúp người dùng máy tính xem và chỉnh sửa các ảnh động trên hệ điều hành windows. Nó hỗ trợ các ảnh dạng IES, GIF... với tốc độ chỉnh sửa nhanh chóng. Người dùng có thể chèn vào ảnh động các ký tự, các hình ảnh một cách dễ dàng. Đặc biệt công cụ còn giúp người dùng...
  2. Cloud

    Thiết kế & Đồ họa 6 phần mềm miễn phí nhưng vẫn tuyệt vời để chỉnh sửa ảnh

    Nếu bạn đã hài lòng với hình ảnh và chỉ muốn chỉnh sửa nhẹ trước khi chia sẻ như thay đổi kích thước, cắt, hay tạo hiệu ứng thì hãy thử sử dụng 5 phần mềm dưới đây. Đa số trong danh sách dưới đều có chức năng chia sẻ lên mạng xã hội một cách nhanh chóng nữa. 1. GIMP Một phần mềm chỉnh sửa ảnh...
Top