chia phân vùng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

chia phân vùng

  1. LL Stylish

    Hướng dẫn Tạo, Chia, Gộp ổ đĩa trên Windows không cần phần mềm

    Xin chào các bạn, trong thành phần của một chiếc máy tính, ngoài thành phần quan trọng như Chip Xử Lý (Central Processing Unit-CPU ), Bộ Nhớ Truy Cập ngẫu nhiễn ( Random Acess Memory - RAM ) hay bo mạch chủ ( MotherBoard - Mainboard ) thì ổ cứng ( Hard Disk Drive - HDD or Solid State Drive - SSD...
  2. Văn Thọ

    Hỏi/ Thắc mắc [Help] Gộp 2 phân vùng cùng tên nhưng ở xa nhau

    Em mới lắp SSD nên cắt ổ C cũ ra, gán vào 2 phân vùng, gán xong, dùng ổn định, tuy nhiên nó lại là 4 phân vùng như ảnh dưới Em đã thử dùng phần mềm ES patrition thì nếu chọn xóa 1 cái thì nó xóa luôn cái cùng tên, liệu có cách nào gom nó về 2 phân vùng mà không mất dữ liệu không nhỉ? Nhân...
Top