chatbot | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

chatbot

  1. Hai Tran

    Trợ lý ảo TamTam - trợ lý ảo cho người Việt trên iOS

    Trợ lý ảo TamTam - sử dụng giọng nói tiếng Việt cho IPHONE / IPAD. Hoàn toàn miễn phí trên AppStore. https://itunes.apple.com/us/app/tamtam/id1369513289?mt=8 hoặc search trên AppStore với từ khoá: TamTam chatbot, TamTam vietnamese Trợ lý ảo TamTam được xây dựng dựa trên khả năng nhận diện...
  2. Huỳnh Phúc Huy

    Hướng dẫn Tự tạo 1 con chat bot Messgener (không cần lập trình)

    Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn phương pháp xây dựng một con chat bot đơn giản có thể trả lời theo cú pháp có sẵn mà không cần phải biết lập trình. Tuy nhiên bot của bạn chỉ có mỗi chức năng trả lời theo mẫu câu thôi, còn muốn xây dựng các tính năng khác như tra cứu thời tiết, tra từ điển, xây...
Top