chatbot microsoft 365 copilot | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

chatbot microsoft 365 copilot

  1. VNZ-NEWS

    Ra mắt Microsoft 365 Copilot, AI giúp năng suất Word, PowerPoint, Excel cải thiện vượt bậc

    Vn-Z.vn ngày 17 tháng 03 năm 2023, Hôm nay Microsoft đã chính thức công bố ra mắt Microsoft 365 Copilot, đây là sản phẩm thế hệ tiếp theo của công nghệ năng suất AI, dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn , hiện đang mở cho một số người dùng thương mại. Copilot có khả năng hỗ trợ người dùng tạo tài...
Top