changeip | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

changeip

  1. Administrator

    [Hướng dẫn] Cách thay đổi địa chỉ IP của bạn

    Để kết nối vào mạng lưới internet , Internet Service Provider ( nhà cung cấp dịch vụ internet) sẽ gán cho bạn một địa chỉ IP. Từ đó những trang web , các dịch vụ đều có thể theo dõi bạn qua các địa chỉ IP này, chúng có thể tìm ra địa chỉ "vật lý" của bạn .v.v.v Để an toàn chúng ta thường lựa...
Top