chai pin laptop | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

chai pin laptop

  1. Cloud

    Có nên cắm sạc liên tục cho laptop?

    Pin trên laptop không thể tiếp tục sạc khi đã đầy Điều quan trọng cần nắm rõ về cách hoạt động của pin Lithium ion (Li-ion) và Lithium polymer (LiPo) tiêu chuẩn trên các thiết bị hiện đại. Rất nhiều câu hỏi và lời khuyên mâu thuẫn nhau được đưa ra từ đó. Theo How-To Geek, những loại pin này...
Top