ces | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

ces

  1. V

    Hôm nay CES 2021 42 danh mục sản phẩm công nghệ gồm cả blockchain trí tuệ nhân tạo 5G bắt đầu diễn ra

    (Vn-Z.vn) Ngày 11/1 Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 , nhiều cuộc triển lãm công nghệ trên thế giới cũng đã bị ảnh hưởng , một số cuộc triển lãm đã bị hoãn hoặc phải chuyển sang hình thức tổ chức trực tuyến thay vì offline. CES 2021 cũng là sự kiện hội chợ triển lãm công nghệ bị ảnh hưởng...
Top