cerber | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

cerber

  1. Cloud

    "Hắc Cơ" bắt đầu nhắm thẳng đến ví bitcoin

    Cerber, một trong những loại ransomware tồi tệ nhất (chiếm 90% thị trường trên Windows), vừa được bổ sung khả năng lấy cắp ví bitcoin và mật khẩu. Hacker bắt đầu nhắm thẳng đến ví bitcoin Cerber đã trở thành một trong những chủng ransomware có thu nhập cao...
Top