ceo facebook | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

ceo facebook

 1. VNZ-NEWS

  Hội đồng quản trị Facebook bác bỏ đề xuất hạn chế quyền lực của Zuckerberg

  Vn-Z.vn ngày 27 tháng 05 năm 2021, Hội đồng quản trị Facebook đã từ chối hai đề xuất nhằm làm suy yếu quyền kiểm soát của Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg (Mark Zuckerberg) đối với công ty. Với những người lo lắng về quyền lực "khủng" của Zuckerberg tại Facebook , đây là một kết quả đáng thất...
 2. VNZ-WAD

  Mark Zuckerberg: Apple cần xem kỹ các chính sách của mình

  Theo Newsbreak, Zuckerberg nhận định “quyền kiểm soát đơn phương” của Apple lên những gì được phép có mặt trên điện thoại của người dùng có thể ảnh hưởng đến yếu tố cạnh tranh. Cụ thể, Zuckerberg nói: “Tôi nghĩ người dùng nên bắt đầu xem xét việc đặt câu hỏi về quyền kiểm soát đó trong App...
 3. Cloud

  Facebook có thể vào Trung Quốc từ năm 2018?

  CEO Mark Zuckerberg vừa bất ngờ sang Trung Quốc, động thái được cho có liên quan đến việc Facebook sẽ trở lại thị trường này. Mark Zuckerberg vừa trở lại Trung Quốc. CEO Facebook đăng ảnh ông ghé thăm trường Quản lý Kinh tế Tsinghua (Bắc Kinh) hôm thứ bảy (28/10), hơn một năm sau chuyến thăm...
Top