centos linux 7 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

centos linux 7

  1. V

    Cha đẻ Centos phát hành Rocky Linux 8.3

    (Vn-Z.vn) Ngày 02 tháng 05 năm 2021, Vào tháng 12 năm 2021, trên trang web chính thức của CentOS chính thức thông báo rằng họ sẽ ngừng cập nhật , bảo trì, hỗ trợ CentOS Linux, thay vào đó họ đầu tư tài chính và nhân lực vào CentOS Stream. Thông báo nhận được nhiều ý kiến phản đối của cộng đồng...
Top