cáp quang biển liên á | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

cáp quang biển liên á

  1. Cloud

    Hơn 20 ngày nữa cáp biển AAG sẽ được khắc phục xong

    Dự kiến sự cố xảy ra với cáp nhánh S1i hướng Việt Nam-HongKong của tuyến cáp quang biển AAG sẽ được sửa xong vào 2h sáng 13/9/2017. Còn với nhánh cáp S2 hướng Hong Kong-Philippines của AAG, thời gian dự kiến kết thúc sửa cáp là vào trưa ngày 24/9/2017. Lịch sửa chữa, khắc phục sự cố xảy ra...
  2. Cloud

    Mất gần 4 tuần để hàn nối tuyến cáp quang biển Liên Á, AAG

    Do chưa biết nguyên nhân đứt các tuyến cáp AAG, Liên Á nên khó nói khi nào có thể phục hồi hoàn toàn dung lượng. Nhưng qua các kinh nghiệm trước đó thì có thể dự đoán được từ 3 đến 4 tuần để hàn nối tuyến cáp quang biển ở biển Thái Bình Dương. Trong bối cảnh AAG - tuyến cáp đóng vai trò quan...
Top