cập nhật windows 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

cập nhật windows 10

  1. Cloud

    9 tính năng hay nhất trên bản cập nhật Windows 10 vừa ra mắt

    Bản cập nhật Windows 10 Tháng Tư 2018 (Windows 10 April 2018 Update) vừa chính thức cho người dùng tải về từ hôm 30/4. Sau nhiều tháng thử nghiệm, hiện nay tất cả người dùng hệ điều hành Windows 10 đều có thể tải về dùng phiên bản cập nhật mới này. Phiên bản cập nhật mới dành cho máy tính và...
Top