cập nhật obs studio mới nhất | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

cập nhật obs studio mới nhất

  1. VNZ-NEWS

    OBS Studio được cập nhật sau 10 năm thành lập

    Vn-Z.vn Ngày 23 tháng 09 năm 2022, OBS (tên cũ là Open Broadcaster Software, viết tắt là OBS) là phần mềm "quay video màn hình và phát trực tiếp", hỗ trợ Linux, macOS và Windows, chủ yếu được sử dụng để ghi lại hoạt động của màn hình máy tính, lưu dưới dạng video hoặc đẩy lên nền tảng phát...
Top