cap nhat chrome 68 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

cap nhat chrome 68

  1. LL Stylish

    Cập nhật Chrome 68, Website sử dụng HTTP bị đánh dấu "Không bảo mật-Not Secure"

    Google đã chính thức tung ra bản cập nhật mới nhất cho trình duyệt web Chrome 68, hiển thị tất cả website sử dụng HTTP là “Không bảo mật” – “Not secure”. Trước đây, Chrome cũng đã cho hiện cảnh báo này đối với một số trang HTTP khi có form điền thông tin, nhưng kể từ ngày hôm nay, tất cả...
Top