canon1dx | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

canon1dx

  1. Administrator

    Sử dụng 50 máy Canon 1D X DSLRs tạo hiệu ứng Bullet-Time lướt ván trên song như trong phim Ma trận

    Thử xem nếu bạn có 50 cái máy ảnh kỹ thuật số chuyên nghiệp xung quanh , bạn sẽ làm gì với chúng ? Dưới đây là một ý tưởng thú vị đó là tạo ra những cảnh quanh tuyệt đẹp với hiệu ứng Bullet time ( chuyển động dừng ) nếu bạn nào đã từng xem phim Ma trận sẽ biết đến loại kỹ xảo này. Các nhiếp...
Top