canon vì môi trường | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

canon vì môi trường

  1. T

    CANON đồng hành cùng chiến dịch WORLD CLEANUP DAY 2020 HÀ NỘI

    (Vn-Z.vn) ngày 16 tháng 10 năm 2020 , Chiến dịch “World Cleanup Day” khởi nguồn từ đất nước Estonia. Năm 2008, 50.000 tình nguyện viên đã thu gom 100.000 tấn rác trong 5 giờ đồng hồ, kết quả tích cực của hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực trên thế giới. Chiến dịch “World Cleanup...
Top