cảnh báo lừa đảo bằng paypal business | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

cảnh báo lừa đảo bằng paypal business

  1. VNZ-NEWS

    Cảnh báo Phishing lừa cài mã độc bằng hóa đơn được gửi qua Paypal

    Vn-Z.vn Ngày 19 tháng 08 năm 2022, Theo Krebsonsecurity cảnh báo , kẻ xấu đang tiến hành lừa đảo bằng cách sử dụng hóa đơn gửi bằng tài khoản Paypal Business. Tài khoản Paypal Business là tài khoản Paypal dành cho doanh nghiệp được kiểm duyệt bởi đội ngũ Paypal. Loại tài khoản Paypal dành cho...
Top