cẩm nang | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

cẩm nang

  1. M

    Bộ sách Cẩm nang chăn nuôi Gia súc - Gia cầm

    Sách “Cẩm nang chăn nuôi gia súc, gia cầm” ra mắt bạn đọc coi như cái mốc lịch sử phản ánh trình độ khoa hoc và công nghệ chăn nuôi Việt Nam đã đạt được trên năm mươi năm cuối cùng thế kỷ 20, trước thềm của thế kỷ 21 với niềm mong ước sách sẽ có tác dụng như một cẩm nang dùng tra cứu và tư vấn...
  2. Administrator

    Hướng dẫn Tài Liệu Cẩm Nang Nhiếp Ảnh Số - Tài Liệu cực hay cho người mới , nghiệp dư,chuyên nghiệp .

    Mình thấy tài liệu này rất hay nên muốn chia sẻ với anh em. gồm chi tiết các phần - Đo sáng - Độ dài tiêu cự ống kính và cách ước lượng DOF - Cân bằng trắng - Bố cục chụp ảnh - Góc chụp ảnh -Nguyên tắc để chụp ảnh nét -Kỹ thuật chụp phơi đêm - các thông số -Chụp chân dung và luật cắt khớp -Chụp...
Top