cách thay pin cmos | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

cách thay pin cmos

  1. Administrator

    Hướng dẫn Pin CMOS là gì ? Mọi thứ về pin CMOS ? Cách thay pin CMOS

    Pin CMOS là gì ? CMOS là từ viết tắt các chữ cái đầu của cụm từ Complementary Metal-Oxide Semiconductor dùng để chỉ ra con chip có tính năng đặc biệt được sử dụng gắp trên board mạch chủ của máy tính để bàn và giúp máy có thể lưu trữ một số thông tin kể cả khi mất điện. Để làm được điều này...
Top