cách tạo header | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

cách tạo header

  1. rs_lyly2009

    Tạo Header cho WordPress: 100+ Kiểu Header

    Cách tạo Header cho WordPress mà không cần sử dụng bất kỳ kĩ năng lập trình nào Header đầu tiên là Header của Theme SmallBiz từ Theme-Junkie. Demo: http://demo.theme-junkie.com/smallbiz/ Công cụ sử dụng: Plugin: Beaver Builder (Free hoặc có phí), Beaver Themer (có phí) Theme: GeneratePress...
Top