cách mạng 4.0 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

cách mạng 4.0

  1. Administrator

    YOUTHSPEAK 2018 - CHUẨN BỊ ĐÓN ĐẦU CON SÓNG 4.0 VỚI KHÁCH MỜI KHỦNG

    Đến với diễn đàn, các bạn sinh viên không chỉ được cung cấp cái nhìn cụ thể về tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 lên khối ngành Công nghệ thông tin - Kĩ thuật, mà còn được định hướng cần trang bị những gì để phát huy bản thân tốt nhất. 3 diễn giả chuyên gia với "profile khủng" sẽ...
Top