burningup2017 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

burningup2017

  1. Administrator

    Sự kiện Burning up 2017 – Cuộc thi nhảy hiện đại do K.i.F Crew Học Viện Tài Chính tổ chức

    Được sự đồng ý của Ban giám đốc Học viện Tài chính cùng với sự chỉ đạo, phối hợp của Đoàn thanh niên, ngày 26/04/2017, Câu lạc bộ nhảy hiện đại Học viện Tài chính – K.i.F Crew kết hợp cùng Ban văn thể Hội sinh viên Học viện Tài chính sẽ tổ chức một cuộc thi mang tên: “Burning up 2017 – Cuộc thi...
Top