build windows 10 fall creators update | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

build windows 10 fall creators update

  1. Cloud

    Microsot đã hoàn thành bản vá lỗi cuối cùng trước khi phát hành chính thức Fall Creators Update

    Microsoft đã gửi đến người dùng bản cập nhật và sửa lỗi cuối cùng dành cho Windows 10 Fall Creators Update, build 16299.19. Bản cập nhật mới lần này nhằm cải thiện và sửa các lỗi còn lại trong hệ điều hành trước khi chính thức ra mắt vào thứ ba tuần sau ngày 16/10. Một số tính năng của bản cập...
Top