booking.com | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

booking.com

  1. Cloud

    Booking.com thừa nhận chuyển toàn bộ thông tin thẻ tín dụng cho khách sạn

    Trong vụ khách hàng đặt phòng ở Phú Quốc qua Agoda, trang đặt phòng Booking.com thừa nhận gửi toàn bộ thông tin thẻ tín dụng của khách hàng cho khách sạn. Trong phản hồi gửi một cơ quan truyền thông, trang đặt phòng khách sạn Booking.com thừa nhận gửi toàn bộ thông tin thẻ tín dụng của khách...
Top