bốc hơi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

bốc hơi

  1. Cloud

    Tại sao nước hồ không bốc hơi hoặc thấm hết vào lòng đất?

    Có thể bạn còn nhớ khái niệm "bốc hơi" đã được học từ phổ thông. Nói một cách đơn giản, bốc hơi là quá trình chất lỏng chuyển thành thể khí dưới tác động của nhiệt độ và/hoặc áp suất. Có hàng chục các ví dụ về hiện tượng này trong cuộc sống hằng ngày: quần áo ướt được phơi khô dưới nắng mặt...
Top