bộ nhớ ddr 5 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

bộ nhớ ddr 5

  1. VNZ-NEWS

    SK hynix phát triển bộ nhớ DDR5 DRAM CXL hỗ trợ PCIe 5.0 x8

    Vn-Z.vn Ngày 02 tháng 08 năm 2022, SK Hynix công bố việc họ đang phát triển các mẫu bộ nhớ CXL dựa trên DRAM DDR5 đầu tiên. Mẫu bộ nhớ có hình dạng EDSFF (Enterprise & Data Center Standard Form Factor) E3.S, hỗ trợ các làn PCIe 5.0 x8, sử dụng bộ điều khiển CXL và sử dụng DRAM tiêu chuẩn DDR5...
Top