bloatware là gì | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

bloatware là gì

  1. Administrator

    Các nhà nghiên cứu cảnh báo các Bloatware trên các laptop HP, Lenovo, Acer, Asus và Dell có thể bị

    Các nhà nghiên cứu an ninhđến từ trung tâm an ninh Duo đã phát hiện ra hầu như tất cả các nhà cung cấp PC / máy tính xách tay lớn đều có bloatware, từ đó có thể dễ dàng bị hack bởi các "diễn viên" độc hại nhằm giành quyền kiểm soát, quản trị hoặc ăn cắp thông tin. Các nhà nghiên cứu từ Duo đã...
Top