bkav khai tử bphone | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

bkav khai tử bphone

  1. V

    Công ty sản xuất smartphone Bkav Electronics giải thể ?

    Vn-Z.vn Ngày 13 tháng 05 năm 2022, Theo cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì Công ty cổ phần Bkav Electronics đang làm thủ tục giải thể ? Cũng theo thông tin đăng ký doanh nghiệp thì Bkav Electronics là đơn vị chuyên sản xuất Sản xuất thiết bị truyền thông, các sản phẩm điện tử...
Top