big data | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

big data

  1. Cloud

    Bao nhiêu dữ liệu internet được con người tại ra mỗi ngày?

    Khi mà thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, lượng dữ liệu khổng lồ đã được con người tại ra trên môi trường internet lớn đến cỡ nào? Lượng dữ liệu mà chúng ta tạo ra mỗi ngày thực sự rất đáng kinh ngạc: 2,5 tỷ tỷ bytes, và con số này sẽ còn tăng lên nữa cùng với sự phát triển của...
Top