bí mật | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

bí mật

  1. Business

    Bí mật đen tối trong cuộc sống của bạn là gì?

    Hãy làm một so sánh. Trong số 2 người phụ nữ dưới đây, bạn sẽ thích thú với ai hơn? NGƯỜI PHỤ NỮ 1: - Tuổi: 38 - Tình trạng hôn nhân: Ly hôn, có một đứa con 14 tuổi đang học tại một trường học tốt ở Gurgaon. - Nghề nghiệp: Doanh nhân, giám đốc một công ty TNHH tư nhân với doanh thu trên 150...
  2. Administrator

    Biểu đồ hiển thị cách nhóm Bilderberg kiểm soát toàn thế giới

    Bilderberg là gì ? Đây là một nhóm câu lạc bộ bí mật nhất thế giới , mỗi năm một lần nhóm này lại tụ họp . Theo Wiki Cuộc họp Bilderberg là một hội nghị thường niên được thành lập năm 1954 bởi Hoàng tử Bernhard của Hà Lan "để thúc đẩy đối thoại giữa châu Âu và Bắc Mỹ" Mỗi lần cuộc họp nhóm được...
Top