benchmark a17 pro | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

benchmark a17 pro

  1. VNZ-NEWS

    Điểm benchmark lõi đơn A17 Pro đuổi kịp Intel , AMD

    Vn-Z.vn Ngày 16 tháng 09 năm 2023, Apple A17 Pro là chip vi xử lý đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ 3nm. Tuy nhiên, hiệu năng của A17 Pro chưa thực sự cải thiện đáng kể. CPU vẫn chỉ có 6 nhân và chỉ nhanh hơn 10%, GPU tăng lên 6 nhân và có tính năng ray tracing phần cứng nhưng chỉ nhanh...
Top