bảo vệ dữ liệu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

bảo vệ dữ liệu

 1. phj4nhpr09xx

  Cyber Privacy Suite v3.3.0 Full - Bảo vệ dữ liệu riêng tư

  Cyber Privacy Suite là phần mềm hỗ trợ bạn bảo vệ dữ liệu riêng tư của mình. Phần mềm toàn diện này giúp bạn và gia đình luôn an toàn mọi lúc khi sử dụng thiết bị hoặc lướt web. Cyber Privacy Suite chống lại các mối đe dọa riêng tư có hại và chủ động xác định nơi thông tin của bạn dễ bị tổn...
 2. phj4nhpr09xx

  CyberSafe Top Secret Ultimate v2.2.27 Full - Mã hóa dữ liệu hiệu quả

  Phần mềm CyberSafe Top Secret hỗ trợ mã hóa dữ liệu với tốc độ mã hóa nhanh và an toàn, giúp bạn bảo mật dữ liệu trong quá trình gửi và nhận trên internet CyberSafe Top Secret hỗ trợ mã hóa file dữ liệu, các forlder quan trọng. Việc sử dụng các thuật...
 3. phj4nhpr09xx

  Rohos Disk Encryption v3.0 Full - Bảo mật ổ cứng bằng mật khẩu

  Rohos Disk Encryption là phần mềm bảo mật ổ cứng bằng mật khẩu, người dùng dễ dàng mã hóa ổ cứng và ẩn chúng đi nếu cần. Sau khi bảo mật ổ cưng bằng Rohos Disk Encryption thì để truy cập ổ đĩa này, bạn có thể sử dụng mật khẩu hoặc ổ flash USB bằng phím mật khẩu. Rohos Disk Encryption tích hợp...
 4. phj4nhpr09xx

  PM Hệ thống Backup4all Pro v7.1.313 Full - Sao lưu và khôi phục dữ liệu hiệu quả

  Backup4all Professional là một chương trình sao lưu bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi sự mất mát một phần hay toàn bộ. Bằng cách sử dụng Backup4all Pro, bạn có thể tự động hóa quá trình sao lưu để tiết kiệm thời gian, nén lại dễ dàng dữ liệu trực tuyến của bạn lên Amazon S3 hoặc Microsoft Azure, đến...
Top