bảo mật iot | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

bảo mật iot

  1. Cloud

    Tổng hợp cách thức bảo mật IoT tốt nhất

    Theo Gartner, với hơn 5 tỉ thiết bị kết nối trên thế giới hiện nay và hơn 20,4 tỉ người dùng dự kiến vào năm 2020, các mối đe dọa không còn là tiềm ẩn. Điển hình như vào tháng 10-2016, tin tặc đã sử dụng một thiết bị IoT không an toàn, một máy nướng bánh mì, để triển khai cuộc tấn công từ chối...
Top