bao cao su | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

bao cao su

  1. Cloud

    Durex thu hồi hàng loạt sản phẩm có thể bị rách trong lúc quan hệ

    Theo BBC, 10 lô cao su Real Feel và Latex Free với hạn sử dụng từ tháng 12/2020 đến tháng 2/2021 đã không vượt qua những "thử nghiệm nghiêm ngặt" trước khi bán ra thị trường. Kết quả là những bao cao su này có thể bị hỏng trước khi hết hạn sử dụng. Durex đã xin lỗi khách hàng và hoàn trả tiền...
Top