ba tu du | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

ba tu du

  1. Cloud

    Hoàng thái hậu Từ Dự (1810-1902)

    Bà Từ Dụ. Bà là bậc mẫu nghi thiên hạ,một con người đức độ,khoan hòa. Bà Từ Dụ tên thiệt là Phạm Thị Hằng, sanh ngày 19 tháng 5 năm 1810, tại Sơn Qui, huyện Tân Hòa, tỉnh Gia Định (sau thuộc tỉnh Gò Công, nay thuộc Tiền Giang). Bà yêu giang san thiết tha,phẩm hạnh cao quý đáng để đời sau noi...
Top