auto | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

auto

  1. Huỳnh Phúc Huy

    Hướng dẫn Cơ bản về AutoIt: Giới thiệu, cài đặt, và sử dụng AutoIt.

    I, Giới thiệu: AutoIt - Automation and Scripting Language AutoIt v3 là một phần mềm miễn phí cơ bản giống như ngôn ngữ kịch bản được thiết kế để tự động hoá Windows GUI và kịch bản chung. Nó sử dụng một sự kết hợp của tổ hợp phím mô phỏng, chuột phong trào và cửa sổ/điều khiển thao tác để tự...
  2. Huỳnh Phúc Huy

    Hướng dẫn Tự tạo 1 con chat bot Messgener (không cần lập trình)

    Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn phương pháp xây dựng một con chat bot đơn giản có thể trả lời theo cú pháp có sẵn mà không cần phải biết lập trình. Tuy nhiên bot của bạn chỉ có mỗi chức năng trả lời theo mẫu câu thôi, còn muốn xây dựng các tính năng khác như tra cứu thời tiết, tra từ điển, xây...
Top