auto reload chrome | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

auto reload chrome

  1. LL Stylish

    Hướng dẫn Tắt tính năng tự động tải lại trang của Google Chrome

    Cơ chế quản lý bộ nhớ của Chrome sẽ tự động chuyển các tab không active sang chế độ sleep nhằm giảm dung lượng RAM chiếm dụng trên máy tính. Tính năng này rất tuyệt vời khi bạn đang sử dụng máy trên một thiết bị yếu. Tuy nhiên phiền phức là mỗi khi bạn quay lại tab đã mở trước đó thì tab này sẽ...
Top