assistant | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

assistant

  1. Hai Tran

    Trợ lý ảo TamTam - trợ lý ảo cho người Việt trên iOS

    Trợ lý ảo TamTam - sử dụng giọng nói tiếng Việt cho IPHONE / IPAD. Hoàn toàn miễn phí trên AppStore. https://itunes.apple.com/us/app/tamtam/id1369513289?mt=8 hoặc search trên AppStore với từ khoá: TamTam chatbot, TamTam vietnamese Trợ lý ảo TamTam được xây dựng dựa trên khả năng nhận diện...
Top