apple 1000 ty | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

apple 1000 ty

  1. Cloud

    Apple cán mốc 1.000 tỉ USD

    Theo CNBC, cổ phiếu Apple tăng gần 3% sau báo cáo lợi nhuận quý 3/2018 khả quan trong tuần này. Cổ phiếu nhanh chóng chạm ngưỡng 207,05 USD/cổ phiếu vào giữa ngày giao dịch 2.8 trước khi trượt về dưới 207 USD. Dựa trên số cổ phiếu trên thị trường được điều chỉnh gần đây là 4,829 tỉ cổ phiếu...
Top