api webextensions | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

api webextensions

  1. Cloud

    Vì sao Firefox Quantum không tích hợp các extention truyền thống?

    Firefox Quantum ra mắt và nhận được rất nhiều lời khen của người dùng. Tuy nhiên, không có gì là hoàn hảo, để đạt được tốc độ tên lửa và giao diện mới tinh tế hơn, Mozilla đã phải "xuống tay" với các phần mở rộng truyền thống như DownThemAll, Greasemonkey, hay FireBug. Tại sao họ phải làm như...
Top