apec | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

apec

  1. MrChef

    Trực tiếp - Hình ảnh APEC 2017 từ Đà Nẵng, bạn thích nhìn Trum hay Putin?

    Tình hình em ở Đà Nẵng và mấy hôm nay đi học rất khốn đốn với quả APEC này, mai thì bác Đỗ Nam Trung đến nữa {big_smile} Không biết mọi người ở đây có ai có mong đợi gì sau vụ APEC này không nhỉ? Chia sẻ ý kiến cho vui nhà vui cửa đi {byebye} Và mới 30 phút lúc nãy từ đường về thì đoạn...
Top