anti keylogger | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

anti keylogger

  1. L

    FreeSoft LMT Anti Logger - Giải pháp ngăn chặn các phần mềm theo dõi máy tính

    Giới thiệu các bạn phần mềm LMT Anti Logger. Đây là phần mềm hỗ trợ các bạn chặn các phần mềm/mã độc theo dõi máy tính. Phần mềm hỗ trợ chặn Screenlogger, Clipboardlogger và Keylogger với các mục đính để theo dõi hoặc đánh cắp dữ liệu của bạn. Tính năng Quản lý mật khẩu kèm theo phần mềm giúp...
  2. Huỳnh Phúc Huy

    Hướng dẫn Phòng chống keylogger cho ứng dụng của bạn

    Keylogger là gì? Nhắc đến keylogger thì hầu hếu nhiều bạn đã biết rồi nhưng mình cũng muốn nêu lại ngắn gọn về định nghĩa này. Keylogger hay "trình theo dõi thao tác bàn phím" theo cách dịch ra tiếng Việt là một chương trình máy tính ban đầu được viết nhằm mục đích theo dõi và ghi lại mọi thao...
Top